Διάλεξη του Αναπλ. Επικεφαλής της Ιρακινής Πρεσβείας στην Αθήνα, κ. Hindreen Mustafa, με θέμα: The role of Iraq in the defeat of Daesh

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 18:30, Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ι.ΔΙ.Σ. (Χίλλ 3-5, Πλάκα). Στους φοιτητές θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. view full post »