Poster_RECON_A4-new

*NEW* TINOS SUMMER SEMINAR PROGRAM

«Eastern Mediterranean: Regional Dynamics, Global Trends»

tinos20151

TINOS SUMMER SEMINAR July 4 – July 9, 2015

ANNUAL INTERNATIONAL SUMMER SEMINAR
Eastern Mediterranean: Regional Dynamics, Global Trends

poster

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2015

26-27/6/2015

Το Θαλάσσιο Σκέλος της Αμερικανικής Μακροστρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Περικλής Α. Σταμπουλής

Οι εξελίξεις που έχουν σηματοδοτήσει τα γεγονότα της τελευταίας πενταετίας στην γειτονιά της ανατολικής Μεσογείου, όπως η εύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ρήξη στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, η εμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), κλπ, φέρνουν στο προσκήνιο το ατέρμονο αίνιγμα που καλούνται να επιλύσουν οι πολιτικές ηγεσίες των κρατών όσον αφορά την εκπόνηση της Μακροστρατηγικής (ή αλλιώς Υψηλής Στρατηγικής) τους, καθώς και τις «δοκιμασίες» στις οποίες αυτή/ες «υποβάλλονται» κατά τη διάρκεια των ετών. Το ζητούμενο για τους «χαράκτες» της Μακροστρατηγικής είναι η αναζήτηση της Ασφάλειας του κράτους τους σε μακροπρόθεσμη βάση . Αυτό μεταφράζεται στην βέλτιστη χρήση των μέσων εκείνων που αποτελούν τις συνιστώσες μιας Μακροστρατηγικής (Ένοπλές Δυνάμεις, Διπλωματία, Οικονομία, Εσωτερική Πολιτική, Νομιμοποίηση) όσον αφορά την κατανομή πόρων, την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και την εγρήγορση των ιθυνόντων για αλλαγή των ανωτέρω σε περίπτωση που αλλάξουν τα διεθνή δεδομένα . Ειδικά δε, σε περιόδους μακρόχρονης ειρήνης (εν αντιθέσει προς την πολεμική περίοδο), το βάρος τείνει να μετατοπίζεται από την στρατιωτική συνιστώσα στις υπόλοιπες, κυρίως την οικονομία και την εσωτερική πολιτική .
Περαιτέρω, η ίδια η έννοια της Ασφάλειας νοείται ως ελευθερία από απειλές έναντι των θεμελιωδών αξιών ενός υπό εξέταση υποκειμένου, οι οποίες αποτελούν κίνδυνο για την επιβίωση του . Τα υποκείμενα της Ασφάλειας είναι κατά σειρά πολυπλοκότητος, το άτομο, η κοινωνία (είτε ως ομοιογενές σύνολο, είτε ως άθροισμα επιμέρους εθνοτικών ομάδων), το κράτος ,το διεθνές σύστημα και το περιβάλλον (η Γη συνολικά). Κατά συνέπεια, στον διάλογο επί θεμάτων Ασφαλείας κυριαρχούν θέματα όπως Ανθρώπινη Ασφάλεια (Human Security), Εθνική Ασφάλεια (National Security), Ενεργειακή Ασφάλεια (Energy Security), κλπ. Ειδικότερα η έννοια της Εθνικής Ασφαλείας (National Security), καλύπτει τους κάτωθι τομείς: α)στρατιωτικός (διάδραση μεταξύ αντιπάλων κρατικών ενόπλων δυνάμεων και αντίληψη απειλής μεταξύ των κρατών), β)πολιτειακός (θεσμοί, πολιτικό σύστημα, νομιμοποιητικές αρχές), γ)οικονομικός (πρόσβαση σε πόρους και αγορές, διατήρηση ευημερίας πολιτών), δ)κοινωνικός (διατήρηση εθνικών παραδόσεων, γλώσσας, εθνικής ταυτότητος και ιδιοπροσωπίας, διάδραση μεταξύ συστατικών εθνοτικών ομάδων, θέματα μειονοτήτων), και ε)περιβαλλοντικός (διατήρηση τοπικών οικοσυστημάτων και εν γένει οικολογικής ισορροπίας) . Οι τομείς αυτοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ορίζοντας κάθε φορά την απειλή που πρέπει να ανασχεθεί .
Το παρόν άρθρο επιχειρεί να σκιαγραφήσει τους τρόπους εκείνους με τους οποίους οι ΗΠΑ διαχειρίζονται τον θαλάσσιο χώρο της ανατολικής Μεσογείου προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντα τους. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός θα ακολουθηθούν τα εξής βήματα:
α) Αντίληψη της περιοχής (Α. Μεσόγειος) ως προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ και εξαγωγή των κυριοτέρων στόχων της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Μια αξιόπιστη εικόνα για τα ανωτέρω θα προκύψει από την εξέταση της γεωπολιτικής σκέψης μέσα από τα γραπτά συγκεκριμένων διανοουμένων (Σπάικμαν, Κίσσινγκερ, Μπρεζίνσκι, κλπ).
β) Αντίληψη Απειλής: Μέσα από την παράθεση των σημαντικότερων «παικτών» της περιοχής (και των συμφερόντων τους), καθώς και την παρουσία απειλών εναντίον της παγκόσμιας ασφάλειας (π.χ. τρομοκρατία), καταδεικνύονται οι τομείς εκείνοι της αμερικανικής εθνικής ασφαλείας στους οποίους πρέπει με άμεσο τρόπο να στοχεύσει μια αμερικανική μακροστρατηγική. Οι απορρέοντες στόχοι θα συγκριθούν με αυτούς της ανωτέρω παραγράφου για μια τελική καταγραφή προκειμένου να εξεταστεί η συμβατότητα των δυο αναλύσεων.
γ) Ανάλυση της έννοιας της Θαλάσσιας Στρατηγικής (Maritime Strategy), ως τμήμα της Μακροστρατηγικής ,της σχέσης της με την Θαλάσσια Ασφάλεια (Maritime Security) και των τρόπων εφαρμογής αμφοτέρων.
δ) Συμβολή των τρόπων και μέσων εφαρμογής Θαλάσσιας Στρατηγικής και Ασφάλειας, στην επίτευξη των τεθέντων στόχων της αμερικανικής μακροστρατηγικής.

ΗΜΕΡΙΔΑ “Ελλάδα: Βήματα προς την Οικονομική Ανασυγκρότηση και τη Διπλωματική Αναβάθμιση”

16 Ιουνίου 2015

Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.