ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

————— Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ————— 2013: Φεβρουάριος                                                                                                                                                                                                                    «Η Κύπρος με νέα ηγεσία:  Προκλήσεις και Προοπτικές».  Κεντρικοί ομιλητές:  Καθηγητές Παναγιώτης Ήφαιστος, Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης και Αναπληρωτής Καθηγητής Μάριος Ευρυβιάδης.  Συντονιστής:  Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Αναπληρωτής Διευθυντής του Ι.Δ.Ι.Σ. 2012: Μάιος «Η Προεδρία του…