ANNUAL SUMMER CONFERENCES

ANNUAL SUMMER CONFERENCES

Διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι από τον Αύγουστο του 1992.  Απευθύνεται σε τελειόφοιτους, πτυχιούχους ή μεταπτυχιακούς του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή αντιστοίχου Τμήματος ελληνικών ή/και ξένων πανεπιστημίων. Μέχρι σήμερα το Σεμινάριο έχουν παρακολουθήσει 470 περίπου φοιτητές (διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και πτυχιούχοι)…