ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ

Δελτίο Τύπου- “Ελλάδα Κύπρος και Ισραήλ: Μεσοπρόθεσμες Ευκαιρίες και Απειλές για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική”

Δελτίο Τύπου σχετικά με την έρευνα «Ελλάδα Κύπρος και Ισραήλ:  Μεσοπρόθεσμες Ευκαιρίες και Απειλές για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική».  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Ειδικών Θεμάτων του Τομέα Ευρωατλαντικών Μελετών του Ι.ΔΙ.Σ. Μπορείτε να δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

Αποτελέσματα Έρευνας – Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ: Μεσοπρόθεσμες Ευκαιρίες και Απειλές για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική

Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων έχει την χαρά να σας ενημερώσει ότι είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της ετήσιας ερευνητικής προσπάθειας της Ομάδας Ειδικών Θεμάτων του Τομέα Ευρώ-Ατλαντικών Μελετών με τίτλο: «Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ: Μεσοπρόθεσμες Ευκαιρίες και Απειλές για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική» Με αφορμή τα ενεργειακά…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δόκιμους ερευνητές (2013-14)

Το Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕΜΜΙΣ) εκδηλώνει ενδιαφέρον να απασχολήσει σε εθελοντική βάση, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, τρεις δόκιμους/ες ερευνητές/ερευνήτριες, οι οποίοι/ες θα ασχοληθούν, υπό την εποπτεία στελεχών του Κέντρου, με την παρακολούθηση και τεκμηρίωση εξελίξεων. http://cemmis.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=485%3A-2013-14&catid=71%3Aanakoinoseis&Itemid=67&lang=el