Η Συνεχιζόμενη Παρουσία του Ιράν στη Συρία, Αυξάνει την Ανησυχία του Ισραήλ.* Του Ανδρέα Ματζάκου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   Η Συρία αποτελεί τον μεγαλύτερο σύμμαχο του Ιράν στην Μέση Ανατολή. Μέσω του εδάφους της καθίσταται δυνατή η τροφοδοσία και η ενίσχυση ομάδων που θεωρούνται πληρεξούσιοι (Proxies) του Ιράν και δρουν κατά του Ισραήλ.[1] Όταν το 2011 ξέσπασε…