Αναλύοντας τη Ναυτική Στρατηγική της Τουρκίας στο περιβάλλον ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου.

  Ι.ΔΙ.Σ. : Τομέας Αμυντικών Θεμάτων (Τμήμα Ναυτικής Στρατηγικής-Θαλάσσιας Ασφάλειας ) Δόκιμος ερευνητής: Ρεπαντής Γεώργιος (email:g.repantis@gmail.com) Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου: Διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνα, Μάϊος 2018   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ     Εισαγωγή…………………………………………………………………………………………………3 Διατυπώνοντας το Δόγμα της Τουρκικής Ναυτικής…