«Η Απλότητα Δομής Διοικήσεως, η Σαφήνεια των Αποστολών και η Δημιουργία Ηγετών σε κάθε Επίπεδο ως Αντίδοτα στην Πολυπλοκότητα του Πολυχωρικού Περιβάλλοντος Μάχης»

  Εισήγηση στο πλαίσιο του Συνεδρίου: Διοίκηση και Ηγεσία των Χερσαίων Δυνάμεων στο Πολυχωρικό Περιβάλλον Μάχης   Commanding and leading Land Forces in the Multi-Domain Operational Environment (Session 4) Ιπποκράτης Δασκαλάκης Υποστράτηγος εα Υποψήφιος Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής…