Τα υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου στην Βραζιλία και ο ρόλος τους για  την ανάκαμψη της χώρας. Του Βαγγέλη Ντουμάνη της Ομάδας Γεωστρατηγικής και Αναδυόμενων Δυνάμεων

                   Α. Περιγραφή Υφιστάμενου Πλαισίου Τα τρία τελευταία χρόνια το πολιτικό και οικονομικό σύστημα της Βραζιλίας βίωσε πρωτόγνωρους κλυδωνισμούς οι οποίοι οδήγησαν την χώρα σε παρατεταμένη αστάθεια και την οικονομία σε βαθιά ύφεση. Το 2015 το ΑΕΠ της χώρας, έπειτα…