Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΜΑΛΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2013 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ του Ξενοφώντος Θ. Χαλάτση Δόκιμου Ερευνητή του ΙΔΙΣ στην Ομάδα Χειρισμού Κρίσεων υπό τον Κο Β. Μαρτζούκο

Προοίμιο Κατά την περίοδο 2012-2013 το κράτος του Μάλι αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη κρίση από τότε που απέκτησε την ανεξαρτησία του, από τη Γαλλία το 1960. Η αρχική διαμάχη της κεντρικής κυβέρνησης με τους αυτονομιστές Τουαρέγκ εξελίχθηκε σε σύγκρουση με διάφορες…