Τουρκικός Γκολισμός. Το κυρίαρχο ρεύμα στην Τουρκία; Δόκιμος Ερευνητής: Νικόλαος ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

Περιεχόμενα Περίληψη……………………………………….………………………………..3 Εισαγωγή…………………………………………………………………4-5 Η έννοια της Στρατηγικής Κουλτούρας…………………….…………5-9 Γκολισμός……………………………………………………….…….…9-11 Οι ρίζες του Τουρκικού Γκολισμού…………………………………….11-16 4.1 Ο εμπνευστής του Τουρκικού Γκολισμού………………………..……….14-16 Κεμαλισμός και Οθωμανισμός…………………………………………16-20 Κεμαλισμός………………………………………………………16-18 Νεοοθωμανισμός………………………………………………..18-20 Ο Τουρκικός Γκολισμός…………………………………………….….20-21 Γκολισμός και Τουρκική Κοινωνία………………………………..……21-22 Η εφαρμογή του στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας……….……22-25…