(Ελληνικά) Τεχνητή Nοημοσύνη, Γεωοικονομία και Διεθνής Τάξη στον 21ό Αιώνα Γιώργος Βέρδη, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων ΚΕΑΜ-Ομάδα Γεωστρατηγικής και Τεχνολογίας Μάιος 2020και Διεθνής Τάξη στον 21ό Αιώνα. Tου Γιώργου Βέρδη

(Ελληνικά) Τεχνητή Nοημοσύνη, Γεωοικονομία και Διεθνής Τάξη στον 21ό Αιώνα Γιώργος Βέρδη, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων ΚΕΑΜ-Ομάδα Γεωστρατηγικής και Τεχνολογίας Μάιος 2020και Διεθνής Τάξη στον 21ό Αιώνα. Tου Γιώργου Βέρδη

Sorry, this entry is only available in Greek.