“Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία ως Μέσο Άσκησης Διπλωματίας. Επιτακτική Ανάγκη η Ενίσχυση της. Προτάσεις” του Νικόλαου Παούνη, ερευνητή ΙΔΙΣ

Στην παρούσα έκθεση υποβάλλονται σκέψεις σχετικά με τη μελλοντική χρήση της Πολεμικής Αεροπορίας ως εργαλείο άσκησης διπλωματίας, αποτροπής και εφόσον παραστεί αναγκαίο, νίκης. Ελήφθησαν υπόψη οι περιορισμοί σε πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς), οι υπάρχουσες και οι πιθανές αναδυόμενες απειλές, οι…