Η Στρατηγική της Κίνας έναντι της Ινδίας, υπό το πρίσμα του Επιθετικού Ρεαλισμού, της Κωνσταντίνας Τσάκαλου

Την εποχή του 21ου αιώνα, η Κίνα, με βάση τις ενέργειές της στην περιοχή της Ασίας, παρουσιάζεται ως ένα κράτος, το οποίο επιθυμεί την μεταβολή του υφιστάμενου status quo, με απώτερο σκοπό να καταστεί πραγματικός ηγεμόνας στο Διεθνές Σύστημα. Ο…