Η χρήση Πλωτών Προστατευτικών Συστημάτων ως Μέθοδος Διαχείρισης των Μεταναστευτικών Ροών. ΜΥΡΤΩ ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΖΗΣΗΣ ΚΥΡΓΟΣ

Η χρήση Πλωτών Προστατευτικών Συστημάτων ως Μέθοδος Διαχείρισης των Μεταναστευτικών Ροών. ΜΥΡΤΩ ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΖΗΣΗΣ ΚΥΡΓΟΣ

Ταμπουρά-Μ.-Κύργος-Ζ.-Η-χρήση-Πλωτών-Προστατευτικών-Συστημάτων-ως-Μέθοδος-Διαχείρισης-των-Μεταναστευτικών-Ροών