ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα:  «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος»:  Πολιτική και στρατηγική ανάλυση του 1821

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα: «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος»: Πολιτική και στρατηγική ανάλυση του 1821

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, Ώρα 6:00 μ.μ.   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου σας προσκαλεί σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος»: Πολιτική και στρατηγική ανάλυση του 1821 Ομιλητές: → Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Πρόεδρος…

Βιβλιοπαρουσίαση: Βαγγέλης Τζούκας, Οι οπλαρχηγοί του ΕΔΕΣ στην Ήπειρο 1942-44 : Τοπικότητα και πολιτική ένταξη (Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2013). Tου Χάρη Γρηγορίου. Ομάδα Στρατιωτικής Ιστορίας

Βιβλιοπαρουσίαση: Βαγγέλης Τζούκας, Οι οπλαρχηγοί του ΕΔΕΣ στην Ήπειρο 1942-44 : Τοπικότητα και πολιτική ένταξη (Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2013). Tου Χάρη Γρηγορίου. Ομάδα Στρατιωτικής Ιστορίας

Βιβλιοπαρουσίαση Χάρης Γρηγορίου (1)

Βιβλιοπαρουσίαση: David Culbert, Television’s Visual Impact on Decision-Making in the USA, 1968: The Tet Offensive and Chicago’s Democratic National Convention, Journal of Contemporary History, Vol 33, No. 3 (July 1998), pp 419-449. Της Μαρίνας Πετρακοπούλου. Ομάδα Στρατιωτικής Ιστορίας

Βιβλιοπαρουσίαση: David Culbert, Television’s Visual Impact on Decision-Making in the USA, 1968: The Tet Offensive and Chicago’s Democratic National Convention, Journal of Contemporary History, Vol 33, No. 3 (July 1998), pp 419-449. Της Μαρίνας Πετρακοπούλου. Ομάδα Στρατιωτικής Ιστορίας

Βιβλιοπαρουσίαση Μαρίνα Πετρακοπούλου

Βιβλιοπαρουσίαση: Χαράλαµπος Παπασωτηρίου, Ο αγώνας για την Ελληνική Ανεξαρτησία: Πολιτική και Στρατηγική των Ελλήνων και της Οθωµανικής Aυτοκρατορίας 1821-1832 (Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 1996). Του Ιωάννη Κανελλόπουλου. Ομάδα Στρατιωτικής Ιστορίας

Βιβλιοπαρουσίαση Ιωάννης Κανελλόπουλος (2)