ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Στην προσπάθειά του να αποτελέσει το δημόσιο βήμα για έναν εποικοδομητικό διάλογο σε θέματα διεθνών σχέσεων, εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας, το Ι.ΔΙ.Σ. διοργανώνει μια σειρά από σεμινάρια, συνέδρια, παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και διαλέξεις. Συγκεκριμένα, στο ενεργητικό του συγκαταλέγονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

2008

 • Μάιος
  «Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Διακυβέρνηση:  Συγκλίνουσες Πολιτικές Κουλτούρες;» σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με τη συμμετοχή ελλήνων και ξένων ακαδημαϊκών και εκπροσώπων των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων.
 • Μάρτιος
  «Η διεθνής οργάνωση σήμερα: μεταξύ οικουμενισμού και περιφερισμού» με τη συμμετοχή των Καθηγητών Jean-François Guilhaudis (Παν/μιο Grenoble), S. Ihrai (Παν/μιο Rabat), Αντώνη Μπρεδήμα (Παν/μιο Αθηνών), Φωτεινής Παζαρτζή (Παν/μιο Αθηνών), Στέλιου Περράκη (Πάντειο Παν/μιο), Κωνσταντίνου Στεφάνου (Πάντειο Παν/μιο), Ειρήνης Χειλά (Πάντειο Παν/μιο), του Λεωνίδα Χρυσανθόπουλου (Γ.Γ. ΟΣΕΠ), καθώς και της ΑΕ του Πρέσβη του Βελγίου, κ. P. Vaesen, και της ΑΕ του Πρέσβη της Γαλλίας, κ. C. Farnaud.
  Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Γαλλοφωνίας.

———————————————————————————

2004

 • Μάιος
  «30 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής: 1974-2004»
  με τη συνεργασία εκπροσώπων της Ακαδημίας Αθηνών,
  του ΕΛΙΑΜΕΠ και των Τμημάτων Διεθνών Σχέσεων των Πανεπιστημίων:  Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάντειο, Οικονομικό, Πειραιά, Μακεδονίας, Κρήτης και Αιγαίου.
 • Ιανουάριος
  «Μη Κρατικοί Φορείς και Νέα Διεθνής Πραγματικότητα»,
  με την ευγενή υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών.

———————————————————————————

2003

 • Νοέμβριος
  «Η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Κανονιστική Σύγκλιση στις μη Εντασσόμενες Χώρες», σε συνεργασία
  με την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών και την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΔΑΣ).
 • Φεβρουάριος
  «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη τον 21ο Αιώνα: Οι Προκλήσεις
  της Εποχής μετά τις Συρράξεις» σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (Φλωρεντία).
 • Ιούλιος
  «Ολυμπιακοί Αγώνες και Διεθνείς Σχέσεις:
  Παραδοσιακή Εξωτερική Πολιτική και Πολυμερής Διπλωματία»,
  με τη συνεργασία της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004.
 • Ιούνιος
  «2003: Δύο Μεσογειακές Προεδρίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση», με τη συνεργασία του περιοδικού Foro Ellenico,
  του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου La Sapienza και του περιοδικού Γεωπολιτικής Limes (Ρώμη).
 • Μάιος
  «Η Ευρώπη μετά τη Διεύρυνση: Το Νέο Ευρωπαϊκό Τοπίο»,
  υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.  Το Συνέδριο απετέλεσε μέρος του προγράμματος δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιωάννινα).
 • Μάιος
  “Civil Society Participation in EC Development Policy”,
  υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.  Το Συνέδριο απετέλεσε μέρος του προγράμματος δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Συμμετείχαν εκπρόσωποι ΜΚΟ από 50 περίπου χώρες απ’ όλο τον κόσμο.

———————————————————————————

2001

 • Ιούνιος
  «Ελληνοτουρκική προσέγγιση και Κυπριακό πρόβλημα:
  Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εσωτερικές Παράμετροι».

———————————————————————————

2000

 • Σεπτέμβριος
  “International Criminal Court: A New Dimension in Interantional Justice. Questions and Prospects for a New international Humanitarian Order”. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τον Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπιστικού Δικαίου του Ι.ΔΙ.Σ. (Σαντορίνη)
 • Σεπτέμβριος
  “Democratic Security Building in the Black Sea Region.”
  Το τελικό συνέδριο του διετούς προγράμματος του Ι.ΔΙ.Σ.
  υπό την αιγίδα EU PHARE / TASIS PROJECT. (Κως)
 • Απρίλιος
  «Η Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στα Βαλκάνια.
  Ο Ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)»
  στα πλαίσια της Διαδικασίας Royaumont, με την υποστήριξη
  του Υπουργείου Εξωτερικών.