Άρθρο του Διευθυντή Ερευνών του Ι.ΔΙ.Σ στο ένθετο Forum του Έθνους

Άρθρο του Διευθυντή Ερευνών του Ι.ΔΙ.Σ, Δρ. Κωνσταντίνου Φίλη, στο ένθετο Forum του Έθνους με θέμα: “Ατζέντα χαμηλών προσδοκιών”.

http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=25862&subid=2&pubid=63808511