Μελέτη του ΙΟΒΕ για τον οικονομικό αντίκτυπο από την κατασκευή και λειτουργία του TAP στην Ελλάδα

Μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με θέμα «Economic Impact from the Construction and the Operation of the Trans Adriatic Pipeline on Greek Territory», όπου παρουσιάστηκε στην Επιστημονική Ημερίδα σχετικά με τον αγωγό φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline (TAP) την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013 στο  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.