ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ

Κεντρικός στόχος έκδοσης της Επετηρίδας αποτελεί η επιστημονική ανάλυση των καίριων θεμάτων της επικαιρότητας στον τομέα των διεθνών σχέσεων.

 

Επετηρίδα 2001 – 2002
Επιμελητής: Στέλιος Περράκης
Εκδότης: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
Ημερομηνία: Αθήνα, 2003
ISBN: 960-15-0957-7

 

Επετηρίδα 2000
Επιμελητής: Στέλιος Περράκης
Εκδότης: Εκδόσεις Σιδέρη
Ημερομηνία: Αθήνα, 2000
ISBN: 960-08-0206-8

 

Επετηρίδα 1997
Επιμελητές: Κ. Αρβανιτόπουλος & Γ. Σπανός
Εκδότης: Εκδόσεις Σιδέρη
Ημερομηνία: Αθήνα, 1997
ISBN: 960-08-0106-1
Επετηρίδα 1996
Επιμελητές: Κ. Αρβανιτόπουλος & Γ. Σπανός
Εκδότης: Εκδόσεις Σιδέρη
Ημερομηνία: Αθήνα, 1996
ISBN: 960-08-0073-1

 

Επετηρίδα 1995 (στην αγγλική)
Επιμελητής: Παναγιώτης Ήφαιστος
Εκδότης: Αριστείδης Καρατζάς
Ημερομηνία: Νέα Υόρκη, 1996
ISBN: 0-89241-570-3