Μελέτη του Ι.ΔΙ.Σ για τον Διαδριατικό αγωγό φυσικού αερίου (TAP)

Μελέτη του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ) με θέμα “TAP:Οικοδομώντας τον Νότιο Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Διάδρομο. Γεωπολιτικές Παράμετροι και Δυνητικά Οφέλη για την Ελλάδαόπου παρουσιάστηκε στην Επιστημονική Ημερίδα σχετικά με τον αγωγό φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline (TAP) την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013 στο  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.