Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δόκιμους ερευνητές (2013-14)

Το Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕΜΜΙΣ) εκδηλώνει ενδιαφέρον να απασχολήσει σε εθελοντική βάση, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, τρεις δόκιμους/ες ερευνητές/ερευνήτριες, οι οποίοι/ες θα ασχοληθούν, υπό την εποπτεία στελεχών του Κέντρου, με την παρακολούθηση και τεκμηρίωση εξελίξεων.

http://cemmis.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=485%3A-2013-14&catid=71%3Aanakoinoseis&Itemid=67&lang=el