Ο Διευθυντής Ερευνών του Ι.ΔΙ.Σ στην Κοινωνία Ώρα MEGA

Συμμετοχή του Διευθυντή Ερευνών του Ι.ΔΙ.Σ, Δρ. Κωνσταντίνου Φίλη, στην Κοινωνία Ώρα MEGA.

Παρακολουθείστε το σχετικό απόσπασμα  από το 10:55 μέχρι το 26:34

http://www.megatv.com/koinoniaoramega/default.asp?catid=20695&subid=2&pubid=31900229