Επίκαιρη Ανάλυση του ΚΕ.Μ.Μ.Ι.Σ – “Ο πόλεμος στη Συρία ή ο πόλεμος για τη Συρία”

Επίκαιρη Ανάλυση του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕ.Μ.Μ.Ι.Σ) με θέμα: “Ο πόλεμος στη Συρία ή ο πόλεμος για τη Συρία