Νέα Γνώμη- “Η Ελλάδα και ο συριακός εμφύλιος: προτάσεις πολιτικής”

Νέα γνώμη του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕ.Μ.Μ.Ι.Σ) με θέμα: “Η Ελλάδα και ο συριακός εμφύλιος: προτάσεις πολιτικής”.