Αποτελέσματα Έρευνας – Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ: Μεσοπρόθεσμες Ευκαιρίες και Απειλές για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική

Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων έχει την χαρά να σας ενημερώσει ότι είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της ετήσιας ερευνητικής προσπάθειας της Ομάδας Ειδικών Θεμάτων του Τομέα Ευρώ-Ατλαντικών Μελετών με τίτλο:

«Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ: Μεσοπρόθεσμες Ευκαιρίες και Απειλές για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική»
Με αφορμή τα ενεργειακά κοιτάσματα στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, η Ελλάδα έχει  προχωρήσει στον σχηματισμό ενός τριγώνου  με το Ισραήλ και την Κύπρο. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με την ευρύτερη πολιτική αναταραχή στη περιοχή, οδηγεί στη δημιουργία ενός καινούριου αναδυόμενου περιβάλλοντος που μπορεί να κρύβει τόσο ευκαιρίες όσο και κινδύνους.

Κύριος σκοπός του πονήματος είναι να προσπαθήσει να μειώσει την αβεβαιότητα που επικρατεί  στη περιοχή και να λειτουργήσει επικουρικά στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την ελληνική εξωτερική πολιτική κατά την επόμενη πενταετία. Πιο συγκεκριμένα:

– Παρουσιάζει το σύστημα της ανατολικής Μεσογείου και καταγράφει τους κυριότερους δρώντες και παράγοντες που επηρεάζουν τις εξελίξεις;
– Αναλύει τα σενάρια που προκύπτουν, προτείνοντας παράλληλα τις ενδεδειγμένες, ανά περίπτωση, στρατηγικές
– Συνθέτει το στρατηγικό προφίλ της χώρας για την επόμενη πενταετία, εμβαθύνοντας στη λογική των παραπάνω σεναρίων

Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, λειτουργώντας με υπευθυνότητα και ακαδημαϊκή ακεραιότητα, φροντίζει να παρέχει στους αναγνώστες ένα πρωτοποριακό εργαλείο ανάλυσης και κατανόησης της δυναμικής των μεσοπρόθεσμων εξελίξεων στην ανατολική Μεσόγειο.

Briefing Book

Executive Summary

SummaryCards