Δελτίο Τύπου- “Ελλάδα Κύπρος και Ισραήλ: Μεσοπρόθεσμες Ευκαιρίες και Απειλές για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική”

Δελτίο Τύπου σχετικά με την έρευνα «Ελλάδα Κύπρος και Ισραήλ:  Μεσοπρόθεσμες Ευκαιρίες και Απειλές για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική».  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Ειδικών Θεμάτων του Τομέα Ευρωατλαντικών Μελετών του Ι.ΔΙ.Σ.

Μπορείτε να δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.