Επισκόπηση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για το 2013

Επισκόπηση των σημαντικότερων εξελίξεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής κατά τη διάρκεια του 2013 του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚE.Μ.Μ.Ι.Σ) του Ι.ΔΙ.Σ