Ευρωπαϊκή ένωση – Κίνα: Από την εμπορική συνεργασία στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης (Κ.Ε.ΔΙΑ.) του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων διοργάνωσε την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 εκδήλωση με θέμα: “Ευρωπαϊκή Ένωση – Κίνα: Από την Εμπορική Συνεργασία, στο διάλογο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα”.

eu-china_tb