ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Υπεύθυνος:  Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
Διδάσκοντες:  Γεώργιος Καφφές, Βάσια Ιγνατίου-Καραμανώλη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, είτε ηλεκτρονικά (email:  deca@idis.gr), είτε με fax (210 3313575), είτε καθημερινά (10.00-14.00) στα γραφεία του Ι.ΔΙ.Σ..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Δευτέρα  30 Νοεμβρίου 2015 (16:00-18:00)

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015 (16:00-18:00)

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 (16:00-18:00)

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 (16:00-18:00)

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 (16:00-18:00)

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 (16:00-18:00)

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 (16:00-18:00)

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 (16:00-18:00)

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

– Γεώργιος Καφφές, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας Σχολής Ευελπίδων.

– Βάσια Ιγνατίου-Καραμανώλη, Λέκτορας Ψυχολογίας Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

90 Ευρώ για τους φοιτητές και δόκιμους ερευνητές του Ι.ΔΙ.Σ.  Οι φοιτητές θα πρέπει να συνυποβάλουν την ισχύουσα φοιτητική τους ταυτότητα.

120 Ευρώ για όλους τους υπόλοιπους ανεξαιρέτως (ευρύ κοινό, στρατιωτικούς, διπλωμάτες, δημοσιογράφους).

Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες στους δύο πρώτους ανέργους που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Οι ενδιαφερόμενοι να πρέπει να συνυποβάλουν και την ισχύουσα κάρτα ανεργίας τους.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ:

Μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα δίδακτρα:

– Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Eurobank, αναγράφοντας το όνομά τους στην «Αιτιολογία».

– Μέσω e-banking, ενημερώνοντας αμέσως για την κατάθεση του ποσού την υπεύθυνη Μαρία Ντέκα (deca@idis.gr).

EUROBANK

Αριθμός λογαριασμού:   0026.0105.30.0200099114 ΙΒΑΝ: GR6002601050000300200099114

SWIFT CODEBIC CODE: ERBKGRAA

Κάτοχος λογ/σμού: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων

Ταχυδρομική διεύθυνση τράπεζας:  Καλαμιώτου 3

Υποκατάστημα: 0204

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

 • Κοινωνιολογική προσέγγιση του πολεμικού φαινομένου ως εκλογικευμένης άσκησης βίας (στη βάση της κλαουζεβιτσικής αντίληψης για συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα) για την επίτευξη πολιτικών σκοπών: Ανομική βία και στρατηγική βία.
 • Ο Πόλεμος στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, τυπολογία και οι «οβιδιακές» μεταλλάξεις του: το φαινόμενο της διεθνούς Τρομοκρατίας ως κοινωνικής απειλής και ανάλυση του κατά πόσον η Τρομοκρατία θα μπορούσε να θεωρηθεί μια συνέχιση του Πολέμου με ανομικά μέσα.
 • Ο ορισμός και η κοινωνιολογική προσέγγιση του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας σε σχέση με τη συμπεριφορά του εμπλεκομένου κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις. Οι διεθνείς κοινωνικές διαστάσεις και οι επιπτώσεις στις ανθρώπινες κοινωνίες των εγκλημάτων πολέμου και των νέων μορφών αυτών.
 • Ποιά τα κύρια κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά του στρατού ως κοινωνικής ομάδας. Τυπολογία και γνωρίσματα των σύγχρονων στρατών. Ο καθοριστικός θεσμικός ρόλος και οι σχέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η διαφυλικότητα στις Ενοπλες Δυνάμεις: το ελληνικό παράδειγμα.
 • Οργανισμός: χαρακτηριστικά, δομή, λειτουργία. Διατάσεις και λειτουργία κατάκτησης κοινωνικής ταυτότητας για ένταξη στον οργανισμό του στρατού. Δέσμευση και αφοσίωση. Προσαρμογή σε μια ομάδα, διαδικασία, συνέπειες, διαταραχή προσαρμογής (συμπτώματα – αντιμετώπιση). Ανθεκτικότητα και διαχείριση άγχους.
 • Χαρακτηριστικά επικοινωνίας. Κοινωνική επιρροή – Συλλογική Πόλωση. Ψυχολογία της μάζας και Επικοινωνιακά μοντέλα: Η δύναμη του μηνύματος, τα χαρακτηριστικά του πομπού και του δέκτη στη διαδικασία αποδοχής ενός μηνύματος. Χαρακτηριστικά, διαστάσεις, αρχές, τεχνικές, μέσα διεξαγωγής των ψυχολογικών επιχειρήσεων: αντιμετώπιση, σχεδιασμός, μορφές (Προπαγάνδα, Αντιπροπαγάνδα, Μαύρη Προπαγάνδα). Μέσα διεξαγωγής (γραπτός – προφορικός λόγος, έντυπα – ηλεκτρονικά μέσα).
 • Τι είναι στρες μάχης, πως βιώνεται ο πόλεμος από το στρατιώτη, ποιες συνθήκες μπορούν να πιέσουν ακόμη και έναν καλά προετοιμασμένο στρατιώτη και να παρουσιάσει συμπτώματα του στρες μάχης, ποια είναι η κατάλληλη διαχείριση από το ίδιο το άτομο, από τους συναδέλφους και τους διοικητές του, θεραπεία, επανένταξη στο στρατιωτικό περιβάλλον.
 • Τι είναι ψυχολογικό τραύμα, ποιες μορφές μπορεί να πάρει, σε ποιες συνθήκες μπορεί κάποιο άτομο να τραυματιστεί ψυχολογικά στον πόλεμο και την ειρήνη, ποια είναι τα συμπτώματα του μετατραυματικού στρες, πρόγνωση, διάγνωση, θεραπεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Ο πόλεμος ως κοινωνικό γεγονός.
 • Όψεις και μεταλλάξεις του πολεμικού φαινομένου στη διεθνή κοινωνική πραγματικότητα.
 • Εγκλήματα πολέμου και κοινωνικές διαστάσεις.
 • Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις των σύγχρονων στρατών.
 • Οργανωτική στρατιωτική ψυχολογία.
 • Η δύναμη της επικοινωνίας – Ψυχολογικές επιχειρήσεις.
 • Στρές Μάχης (combat stress).
 • Μετατραυματικό στρές (PTSD).

ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Στους συμμετέχοντες θα δίδεται υλικό σε CD-ROM (power point εισηγήσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:

Μετά το πέρας του Σεμιναριακού Κύκλου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Κατεβάστε την αίτηση