Σεμινάριο Δ.Β. μάθησης: «Ο Πόλεμος στον Σύγχρονο Κόσμο: Στρατηγική, Οπλικά συστήματα και Τακτικές»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Υπεύθυνος: Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
Διδάσκοντες: Ευστάθιος Κουτσουράκης, Ιωάννης-Μάριος Τσάλτας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Μέχρι την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, είτε ηλεκτρονικά (email: deca@idis.gr), είτε με fax (210 3313575), είτε καθημερινά (10.00-14.00) στα γραφεία του Ι.ΔΙ.Σ..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου (18:00-20:00)
Δευτέρα 7 Μαρτίου (18:00-20:00)
Δευτέρα 21 Μαρτίου (18:00-20:00)
Δευτέρα 28 Μαρτίου (18:00-20:00)
Δευτέρα 4 Απριλίου (18:00-20:00)
Δευτέρα 11 Απριλίου (18:00-20:00)
Δευτέρα 18 Απριλίου (18:00-20:00)
Δευτέρα 25 Απριλίου (18:00-20:00)

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Διευθυντής Ι.ΔΙ.Σ.
Ευστάθιος Κουτσουράκης, Ερευνητής Ι.ΔΙ.Σ.
Ιωάννης-Μάριος Τσάλτας, Ερευνητής Ι.ΔΙ.Σ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

90 Ευρώ για τους φοιτητές και δόκιμους ερευνητές του Ι.ΔΙ.Σ. Οι φοιτητές θα πρέπει να συνυποβάλουν την ισχύουσα φοιτητική τους ταυτότητα.

120 Ευρώ για όλους τους υπόλοιπους ανεξαιρέτως (ευρύ κοινό, στρατιωτικούς, διπλωμάτες, δημοσιογράφους).

Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες στους δύο πρώτους ανέργους που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Οι ενδιαφερόμενοι να πρέπει να συνυποβάλουν και την ισχύουσα κάρτα ανεργίας τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ : Μέχρι την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα δίδακτρα:
– Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Eurobank, αναγράφοντας το όνομά τους στην «Αιτιολογία».
– Μέσω e-banking, ενημερώνοντας αμέσως για την κατάθεση του ποσού την υπεύθυνη Μαρία Ντέκα (deca@idis.gr).

EUROBANK
Αριθμός λογαριασμού: 0026.0105.30.0200099114 ΙΒΑΝ: GR6002601050000300200099114
SWIFT CODE-BIC CODE: ERBKGRAA
Κάτοχος λογ/σμού: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων
Ταχυδρομική διεύθυνση τράπεζας: Καλαμιώτου 3
Υποκατάστημα: 0204

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου το φαινόμενο του πολέμου δεν έχει εκλείψει, η στρατιωτική ισχύς ενός κράτους παραμένει ένα κύριο χαρακτηριστικό του. Πώς όμως μπορούμε να αντιληφτούμε την στρατιωτική ισχύ ενός κράτους, δηλαδή την ικανότητα να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν δεν γνωρίζουμε τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων πολέμων;
Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν το φαινόμενο του σύγχρονου πολέμου τόσο σε στρατηγικό όσο και σε τακτικό επίπεδο. Αναλυτικότερα θα εξεταστούν:

  • Οι βασικές τακτικές μάχης του Πεζικού, των Τεθωρακισμένων και του Πυροβολικού, καθώς και η συμβολή του μηχανικού, των διαβιβάσεων και της αεροπορίας στρατού στις πολεμικές επιχειρήσεις.
  • Τα όπλα/οπλικά συστήματα και ο ρόλος τους στην διαμόρφωση του σύγχρονου πεδίου της μάχης.
  • Η χρήση της αεροπορικής ισχύος σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο. Θα δοθεί έμφαση στην περιγραφή αποστολών αεράμυνας, αναχαίτισης, αεροπορικής υπεροχής, δίωξης και βομβαρδισμού.
  • Η διεξαγωγή επιχειρήσεων σε θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και οι συνδυασμένες αεροναυτικές επιχειρήσεις.
  • Περιγραφή “ειδικών επιχειρήσεων” και τακτικών ανταρτοπόλεμου.
  • Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και κυρίως των συστημάτων συλλογής – διαχείρισης πληροφοριών και ηλεκτρονικού πολέμου.

Επιπλέον ένας από τους βασικούς στόχους του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο και σε επίπεδο κατώτερων κλιμακίων. Θα δοθεί έμφαση στην παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων της στρατιωτικής ψυχολογίας παρουσιάζοντας επιστημονικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στον συγκεκριμένο τομέα.
Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να απευθύνεται και σε άτομα που δεν διαθέτουν στρατιωτικές γνώσεις. Για την πληρέστερη κατανόηση των τεχνικών ζητημάτων θα γίνει εκτενής χρήση οπτικοακουστικών μέσων και ζητημάτων θα γίνει εκτενής χρήση οπτικοακουστικών μέσων και άντληση παραδειγμάτων από ένοπλες συρράξεις των τελευταίων ετών.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
• Ο Στρατός Ξηράς στο σύγχρονο πεδίο της μάχης. Α’ μέρος (τακτικές – περιγραφή Πεζικού).
• Ο Στρατός Ξηράς στο σύγχρονο πεδίο της μάχης. Β’ μέρος (τακτικές – περιγραφή λοιπών όπλων ΣΞ).
• ΠΝ και ΠΑ στην εποχή της πληροφορίας (περιγραφή τακτικών μάχης των παραπάνω κλαδών καθώς και συνδυασμένων αεροναυτικών επιχειρήσεων).
• Ειδικές Επιχειρήσεις-Ανταρτοπόλεμος.
• Αεροπορικοί βομβαρδισμοί – Ασύμμετρες απειλές .
• Ολοκληρωμένα συστήματα πολέμου και τα όριά τους.
• Συλλογική ασφάλεια: Από την άμυνα περιοχής στην προβολή ισχύος.
• Υψηλή στρατηγική.

ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Στους συμμετέχοντες θα δίδεται υλικό σε CD-ROM (power point εισηγήσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:
Μετά το πέρας του Σεμιναριακού Κύκλου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Κατεβάστε την αίτηση