20 ΧΡΟΝΙΑ ΙΔΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2030

Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου, ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί τον μοναδικό πανεπιστημιακό ερευνητικό φορέα διεθνών σχέσεων στην Ελλάδα, καλύπτοντας έτσι την έλλειψη ερευνητικών δομών που χαρακτήριζε τον χώρο των διεθνών σπουδών στη χώρα μας.  Με αφορμή τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του και το πλούσιο ερευνητικό έργο που έχει επιδείξει, προγραμματίζονται μια σειρά από εκδηλώσεις με άξονα ένα διεθνές συνέδριο, με θέμα:  «Ο Κόσμος και η Ελλάδα το 2030» το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2010, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Σκαλκώτα).Σκοπός του συνεδρίου ήταν να συνεισφέρει στο διάλογο και τον ευρύτερο προβληματισμό για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα διεθνώς τα επόμενα είκοσι χρόνια. Πιστεύουμε ότι τα ζητήματα που εξετάσθηκαν και αφορούν στις  Νέες Προκλήσεις στο Διεθνές Σύστημα, στην Πορεία της Ευρώπης μετά τη Λισσαβόνα, και στη Νέα Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, συνέβαλλαν στην επίτευξη του στόχου της μεγάλης αυτής διοργάνωσης.