Διάλεξη του Αναπλ. Επικεφαλής της Ιρακινής Πρεσβείας στην Αθήνα, κ. Hindreen Mustafa, με θέμα: The role of Iraq in the defeat of Daesh

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 18:30, Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ι.ΔΙ.Σ. (Χίλλ 3-5, Πλάκα).
Στους φοιτητές θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

INVITATION

The Institute of International Relations (I.I.R.) of Panteion University cordially invites you to attend the lecture of the Deputy Head of the Iraqi Embassy in Athens Mr. Hindreen Mustafa on:

The role of Iraq in the defeat of Daesh

The event will take place on Tuesday, December 13, 2016 at 6:30 p.m. at the I.I.R.’s premises (3-5 Hill Street, Plaka) and will be coordinated by the Director of the I.I.R. Professor Harry Papasotiriou.

A discussion will follow.

It would be a great honor if you could attend.

RSVP: Till Monday, December 12, 2016
Email: deca@idis.gr

Working language: English

 
SHORT CV

Mr. Hindreen Ali Mustafa
Minister Plenipotentiary, Deputy Head of the Iraqi Mission in Athens

Hindreen Ali Mustafa was born on 12th May 1965 in the city of Sulaymaniyah, Iraq.

He received his BSc with Honours in Electrical and Electronic Engineering from the University of Sunderland, U.K. He is also a graduate of the Iraqi Military College.

For more than 20 years he has served as officer at the Iraqi Ministry of Defense, the Ministry of Interior and the Ministry of Foreign Affairs.

He is married and has two sons.