Σεμινάριο Δ.Β. Μάθησης: «Δημοκρατία και Οικονομία: Μια αναλυτική ιστορία της δημοκρατίας και της σχέσης της με την οικονομία, από τη γέννησή της μέχρι σήμερα.»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Δημοκρατία και Οικονομία:
Μια αναλυτική ιστορία της δημοκρατίας
και της σχέσης της με την οικονομία, από τη γέννησή της μέχρι σήμερα.

Υπεύθυνος: Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

 • Νικόλαος Κυριαζής, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Εμμανουήλ Μ.Λ. Οικονόμου, Διδάσκων Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

 • Σάββατο 4 Μαρτίου (11:00-15:00)
 • Κυριακή 5 Μαρτίου (11:00-15:00)
 • Σάββατο 11 Μαρτίου (11:00-15:00)
 • Κυριακή 12 Μαρτίου (11:00-15:00)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ:
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 • Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση deca@idis.gr (Μαρία Ντέκα)
 • Στα γραφεία του Ι.ΔΙ.Σ. καθημερινά 10:00-14:00.
 • Με fax στον αριθμό 210 3313575

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το σεμινάριο συσχετίζει την εξέλιξη των πολιτικών θεσμών της δημοκρατίας, με τους οικονομικούς θεσμούς και αναδεικνύει, με διεπιστημονικό τρόπο, πως η αυτή σχέση διαμορφώνεται μέσα στην πορεία του χρόνου, από την ελληνική κλασική αρχαιότητα μέχρι την σημερινή εποχή. Ξεκινώντας με την δημοκρατική Αθήνα, παρουσιάζεται η πολιτική μεταβολή της πόλης προς τη δημοκρατία και η αντίστοιχη μεταβολή που πραγματοποιήθηκε στους οικονομικούς θεσμούς που προέκυψαν, και οι οποίοι χαρακτηρίζονταν από αρκετά σύγχρονα χαρακτηριστικά. Η ανάλυση συνεχίζεται με το επόμενο βήμα της δημοκρατίας μετά την πόλη-κράτος, που αφορά τις δημοκρατικές συμπολιτείες, όπως η Αχαϊκή και η Αιτωλική Συμπολιτεία. Μετά την ανάλυση των πολιτικών και οικονομικών τους θεσμών, συγκρίνονται στη συνέχεια οι δομές οργάνωσης των αρχαίων ελληνικών συμπολιτειών με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες σύγχρονες ομοσπονδίες, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στη συνέχεια, εξετάζεται και αναλύεται η αναβίωση της δημοκρατίας στην Ευρώπη μετά την Αναγέννηση (Ελβετική Ομοσπονδία, Ενωμένες Επαρχίες, Αγγλία) την Αμερικανική και τη Γαλλική Επανάσταση και ολοκληρώνεται με την ανάλυση των θεσμών και της οργανωσιακής δομής σημαντικών σύγχρονων ομοσπονδιακών οικονομιών (Ελβετία, Γερμανία, ΗΠΑ κλπ.). Το σεμινάριο ολοκληρώνεται με προτάσεις πολιτικής για το μέλλον της Ευρώπης και με προτάσεις στο πολιτικό και οικονομικό επίπεδο των θεσμών, ώστε η Ελλάδα να διεξέλθει της δυσμενούς οικονομικής κρίσης που εκδηλώθηκε μετά το 2010, και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Η ανάδειξη του δημοκρατικού φαινομένου στην αρχαία Ελλάδα. Οι πολιτικοί και οικονομικοί θεσμοί στην αρχαία Αθήνα και η συσχέτισή τους με τα σημερινά αδιέξοδα της ελληνικής κρίσης
 • Οι αρχαίες ελληνικές δημοκρατικές συμπολιτείες/ομοσπονδίες. Οι πολιτικοί και οικονομικοί τους θεσμοί και η επικαιρότητά τους σε σχέση με το μέλλον της πολιτικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης.
 • Η αναβίωση της δημοκρατίας και ην οικονομική και πολιτική εξέλιξη στην Ευρώπη μετά την Αναγέννηση (Ελβετική Ομοσπονδία, Ενωμένες Επαρχίες και της Αγγλία.
 • Από την Αμερικανική και τη Γαλλική στις σύγχρονες ομοσπονδίες (Ελβετία, Γερμανία, ΗΠΑ κλπ.). Προτάσεις πολιτικής για το μέλλον της Ευρώπης και διεξόδου της Ελλάδας από την οικονομικής κρίσης μετά το 2010.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • 90 € για τους φοιτητές και δόκιμους ερευνητές του Ι.ΔΙ.Σ. Οι φοιτητές θα πρέπει να συνυποβάλουν την ισχύουσα φοιτητική τους ταυτότητα.
 • 120 € για όλους τους υπόλοιπους ανεξαιρέτως (ευρύ κοινό, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους κ.α.)..
 • Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες στους δύο πρώτους ανέργους που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν και ισχύουσα κάρτα ανεργίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ:
Τα δίδακτρα θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

 • Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της EUROBANK*.
 • Μέσω e-banking.

Παρακαλούμε να αναγράφεται το όνομα του αιτούντος στην «Αιτιολογία» και το αποδεικτικό της κατάθεσης να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση laina@idis.gr (Πόπη Λαϊνά)

*Αριθμός λογαριασμού: 0026.0105.30.0200099114

ΙΒΑΝ: GR6002601050000300200099114
SWIFT CODE-BIC CODE: ERBKGRAA

Κάτοχος λογαριασμού:
Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ:
Μετά το πέρας του Σεμιναριακού Κύκλου, θα δοθεί στους συμμετέχοντες υλικό σε CD-ROM (power point εισηγήσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία).

Κατεβάστε την αίτηση