ΔΙΑΛΕΞΗ του Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Τορόντο, Ronald W.Pruessen με θέμα: The US Election: What Happened? What Comes Next?

Ι.ΔΙ.Σ., Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017, 18.30

INVITATION

The Institute of International Relations (I.I.R.) of Panteion University and the Department of History and Archaeology of the National and Kapodistrian University of Athens cordially invite you to attend the lecture of the Professor of the University of Toronto Ronald W. Pruessen on:

The US Election:
What Happened? What Comes Next?

The event will take place on Thursday, February 23, 2017 at 6:30 p.m. at the I.I.R.’s premises (3-5 Hill Street, Plaka) and will be coordinated by the Director of the I.I.R. Professor Harry Papasotiriou.

A discussion will follow.

It would be a great honor if you could attend.

RSVP: Till Tuesday, February 21, 2017
Email: deca@idis.gr

Working language: English


SHORT CV

Ronald W. Pruessen has served as the Munk School’s Director for International Partnerships & Research and as Chair of the Department of History. His primary research and teaching interests are in 20th century U.S. foreign policy and international relations. Early work focused on the Cold War (e.g., John Foster Dulles: To the Threshold, 1888-1952), but attention to both transatlantic relations and U.S.-China tensions led him toward research on the over-arching global perspectives of post-1945 U.S. policy makers as well as the historical roots of “globalization.” He has also developed a strong interest in the relevance of historical research and analysis to the definition of current global challenges and the design of policies to address them.