ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρατηρούμε τελευταία νεόκοπους φορείς να αντιγράφουν το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.). Ασφαλώς κανένας οργανισμός δεν διεκδικεί τη μοναδικότητα, πολύ περισσότερο σε ένα κλάδο, όπως οι διεθνείς σχέσεις. Όμως, ενώ υποστηρίζουμε τη διάδραση όσων συμμετέχουν στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά δρώμενα, δεν δεχόμαστε, οι καθόλα καλοδεχούμενες νέες προσπάθειες στον ευρύτερο χώρο, να εκκινούν με πιστή αντιγραφή των σκοπών του Ινστιτούτου μας στην ιστοσελίδα τους. Παρακαλούμε, συνεπώς, για την άμεση απόσυρση, για να μην χρειαστεί να λάβουμε άλλης φύσεως μέτρα απέναντί τους.