ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δ.Β. ΜΑΘΗΣΗΣ: «Ο Ρόλος της Ηγεσίας στη Διεθνή Πολιτική και στη Στρατηγική»

12-14/5/2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ο Ρόλος της Ηγεσίας στη Διεθνή Πολιτική και στη Στρατηγική
Υπεύθυνος:
Καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

  • Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου.
  • Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής Παντείου Πανεπιστημίου.
  • Κώστας Υφαντής, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής Παντείου Πανεπιστημίου.
  • Ευστάθιος Φακιολάς, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  • Νικόλαος Παπαναστασόπουλος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Διεθνούς Πολιτικής και Στρατηγικής Διαχείρισης Κρίσεων Παντείου Πανεπιστημίου, Βοηθός επικεφαλής ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων Ι.ΔΙ.Σ..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 (16:00-20:00)
Σάββατο 13 Μαΐου 2017 (12:00-18:00)
Κυριακή 14 Μαΐου 2016 (12:00-18:00)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ:
Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
– Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση deca@idis.gr (Μαρία Ντέκα)
– Στα γραφεία του Ι.ΔΙ.Σ. καθημερινά 10:00-14:00.
– Με fax στον αριθμό 210 3313575
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Κύρια ενασχόληση του σεμιναρίου είναι η μελέτη της ηγεσίας στη διεθνή πολιτική και στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζεται και αναλύεται ενδελεχώς η έννοια της ηγεσίας ως καταλύτης για την εξωτερική – αμυντική πολιτική και τα στρατηγικά συμφέροντα ενός εκάστου (και δη του ελληνικού) κράτους. Ειδικότερα, θα αναλυθούν οι θεωρητικές – θεσμικές – ψυχολογικές παράμετροι, με έμφαση στην περίπτωση των ΗΠΑ, ενώ θα γίνει ειδική ανάλυση για ηγέτες της διεθνούς πολιτικής και της ελληνικής ιστορίας.
Καινοτομία του σεμιναρίου είναι οι προσομοιώσεις και η διάδραση με τους συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, μέσα από αντίστοιχα μοντέλα λήψης απόφασης και στρατηγικής ανάλυσης καλούνται οι συμμετέχοντες να ανασυστήσουν με κριτικό και αναστοχαστικό πρίσμα συγκεκριμένες αποφάσεις και επιλογές ηγετών.
Στόχος είναι η πρόταξη των παραγόντων εκείνων που συντελούν στην ικανότητα της κρατικής ηγεσίας και στον εξοβελισμό των όποιων αβελτηριών.
Η ανίχνευση σε μελέτες περιπτώσεων θα γεφυρώσει τα θεωρητικά πορίσματα με την ίδια την εφαρμοσμένη άσκηση της ηγεσίας με τελικό σκοπό την εξαγωγή μιας νέας θεώρησης του ηγετικού φαινομένου: ως γνώσης που βούλεται και ως βούλησης που γνωρίζει.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
– Θεωρία: η ηγεσία στη Διεθνή Πολιτική και στη Στρατηγική
– Θεωρία: Ηγεσία – Λήψη Αποφάσεων και η σημασία της κουλτούρας
– Μελέτες Περιπτώσεων και προσομοιώσεις στρατηγικών αποφάσεων ηγετών
– Στρογγυλό τραπέζι: η ηγεσία ως απόφαση στην πολιτική, στη διπλωματία και στη στρατηγική

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

  • 90 € για τους φοιτητές και δόκιμους ερευνητές του Ι.ΔΙ.Σ. Οι φοιτητές θα πρέπει να συνυποβάλουν την ισχύουσα φοιτητική τους ταυτότητα.
  • 120 € για όλους τους υπόλοιπους ανεξαιρέτως (ευρύ κοινό, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους κ.α.)..
  • Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες στους δύο πρώτους ανέργους που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν και ισχύουσα κάρτα ανεργίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ:
Τα δίδακτρα θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017:

– Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της EUROBANK*.
– Μέσω e-banking.
Παρακαλούμε να αναγράφεται το όνομα του αιτούντος στην «Αιτιολογία» και το αποδεικτικό της κατάθεσης να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση laina@idis.gr (Πόπη Λαϊνά)

*Αριθμός λογαριασμού: 0026.0105.30.0200099114

ΙΒΑΝ: GR6002601050000300200099114
SWIFT CODE-BIC CODE: ERBKGRAA

Κάτοχος λογαριασμού:
Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ:
Μετά το πέρας του Σεμιναριακού Κύκλου, θα δοθεί στους συμμετέχοντες υλικό σε CD-ROM (power point εισηγήσεων και ενδεικτική βιβλιο-γραφία).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Μετά το πέρας του Σεμιναριακού Κύκλου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Κατεβάστε την αίτηση

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.