ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δ.Β. ΜΑΘΗΣΗΣ: «Στρατιωτική Κοινωνιολογία – Στρατιωτική Ψυχολογία»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στρατιωτική Κοινωνιολογία – Στρατιωτική Ψυχολογία

Υπεύθυνος: Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
Γεώργιος Καφφές, Καθηγητής Κοινωνιολογίας Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
Βάσια Ιγνατίου-Καραμανώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας Στρατιωτικής Σχολής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

 • Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 (16:30-18:30)
 • Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 (12:00-14:00)
 • Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 (16:30-18:30)
 • Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 (16:30-18:30)
 • Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 (16:30-18:30)
 • Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 (16:30-18:30)
 • Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 (16:30-18:30)
 • Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 (16:30-18:30)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ:
Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 • Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση deca@idis.gr (Μαρία Ντέκα)
 • Στα γραφεία του Ι.ΔΙ.Σ. καθημερινά 10:00-14:00.
 • Με fax στον αριθμό 210 3313575

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

 • Κοινωνιολογική προσέγγιση του πολεμικού φαινομένου ως εκλογικευμένης άσκησης βίας (στη βάση της κλαουζεβιτσικής αντίληψης για συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα) για την επίτευξη πολιτικών σκοπών: Ανομική βία και στρατηγική βία.
 • Ο Πόλεμος στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, τυπολογία και οι «οβιδιακές» μεταλλάξεις του: το φαινόμενο της διεθνούς Τρομοκρατίας ως κοινωνικής απειλής και ανάλυση του κατά πόσον η Τρομοκρατία θα μπορούσε να θεωρηθεί μια συνέχιση του Πολέμου με ανομικά μέσα.
 • Ο ορισμός και η κοινωνιολογική προσέγγιση του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας σε σχέση με τη συμπεριφορά του εμπλεκομένου κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις. Οι διεθνείς κοινωνικές διαστάσεις και οι επιπτώσεις στις ανθρώπινες κοινωνίες των εγκλημάτων πολέμου και των νέων μορφών αυτών.
 • Ποιά τα κύρια κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά του στρατού ως κοινωνικής ομάδας. Τυπολογία και γνωρίσματα των σύγχρονων στρατών. Ο καθοριστικός θεσμικός ρόλος και οι σχέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η διαφυλικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις: το ελληνικό παράδειγμα.
 • Οργανισμός: χαρακτηριστικά, δομή, λειτουργία. Διατάσεις και λειτουργία κατάκτησης κοινωνικής ταυτότητας για ένταξη στον οργανισμό του στρατού. Δέσμευση και αφοσίωση. Προσαρμογή σε μια ομάδα, διαδικασία, συνέπειες, διαταραχή προσαρμογής (συμπτώματα – αντιμετώπιση). Ανθεκτικότητα και διαχείριση άγχους.
 • Χαρακτηριστικά επικοινωνίας. Κοινωνική επιρροή – Συλλογική Πόλωση. Ψυχολογία της μάζας και Επικοινωνιακά μοντέλα: Η δύναμη του μηνύματος, τα χαρακτηριστικά του πομπού και του δέκτη στη διαδικασία αποδοχής ενός μηνύματος. Χαρακτηριστικά, διαστάσεις, αρχές, τεχνικές, μέσα διεξαγωγής των ψυχολογικών επιχειρήσεων: αντιμετώπιση, σχεδιασμός, μορφές (Προπαγάνδα, Αντιπροπαγάνδα, Μαύρη Προπαγάνδα). Μέσα διεξαγωγής (γραπτός – προφορικός λόγος, έντυπα – ηλεκτρονικά μέσα).
 • Τι είναι στρες μάχης, πως βιώνεται ο πόλεμος από το στρατιώτη, ποιες συνθήκες μπορούν να πιέσουν ακόμη και έναν καλά προετοιμασμένο στρατιώτη και να παρουσιάσει συμπτώματα του στρες μάχης, ποια είναι η κατάλληλη διαχείριση από το ίδιο το άτομο, από τους συναδέλφους και τους διοικητές του, θεραπεία, επανένταξη στο στρατιωτικό περιβάλλον.
 • Τι είναι ψυχολογικό τραύμα, ποιες μορφές μπορεί να πάρει, σε ποιες συνθήκες μπορεί κάποιο άτομο να τραυματιστεί ψυχολογικά στον πόλεμο και την ειρήνη, ποια είναι τα συμπτώματα του μετατραυματικού στρες, πρόγνωση, διάγνωση, θεραπεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Ο πόλεμος ως κοινωνικό γεγονός.
 • Όψεις και μεταλλάξεις του πολεμικού φαινομένου στη διεθνή κοινωνική πραγματικότητα.
 • Εγκλήματα πολέμου και κοινωνικές διαστάσεις.
 • Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις των σύγχρονων στρατών.
 • Οργανωτική στρατιωτική ψυχολογία.
 • Η δύναμη της επικοινωνίας – Ψυχολογικές επιχειρήσεις.
 • Στρές Μάχης (combat stress).
 • Μετατραυματικό στρές (PTSD).

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • 90 € για τους φοιτητές και δόκιμους ερευνητές του Ι.ΔΙ.Σ. Οι φοιτητές θα πρέπει να συνυποβάλουν την ισχύουσα φοιτητική τους ταυτότητα.
 • 120 € για όλους τους υπόλοιπους ανεξαιρέτως (ευρύ κοινό, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους κ.α.)..
 • Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες στους δύο πρώτους ανέργους που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν και ισχύουσα κάρτα ανεργίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ:
Τα δίδακτρα θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου:

 • Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της EUROBANK*.
 • Μέσω e-banking.

Παρακαλούμε να αναγράφεται το όνομα του αιτούντος στην «Αιτιολογία» και το αποδεικτικό της κατάθεσης να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση laina@idis.gr (Πόπη Λαϊνά)

*Αριθμός λογαριασμού: 0026.0105.30.0200099114

ΙΒΑΝ: GR6002601050000300200099114
SWIFT CODE-BIC CODE: ERBKGRAA

Κάτοχος λογαριασμού:
Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ:
Μετά το πέρας του Σεμιναριακού Κύκλου, θα δοθεί στους συμμετέχοντες υλικό σε CD-ROM (power point εισηγήσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Μετά το πέρας του Σεμιναριακού Κύκλου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Κατεβάστε την αίτηση