Ημερίδα: 100 χρόνια από την είσοδο της Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Πολιτικές, Διπλωματικές, Στρατηγικές όψεις και η Μνήμη του Πολέμου.

16 Δεκεμβρίου 2017, 11:00 – 15:00

Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Χιλλ 3-5, Πλάκα

Πρόγραμμα ημερίδας: