ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δ.Β. ΜΑΘΗΣΗΣ: «Στρατιωτική Κοινωνιολογία – Στρατιωτική Ψυχολογία»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στρατιωτική Κοινωνιολογία – Στρατιωτική Ψυχολογία

Υπεύθυνος: Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
Κατεβάστε την αίτηση

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:
Γεώργιος Καφφές
Καθηγητής Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας και Διευθυντής Τομέα Ανθρωπιστικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
• Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 (17:00-19:00)
• Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 (17:00-19:00)
• Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 (17:00-19:00)
• Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 (13:00-15:00)
• Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 (17:00-19:00)
• Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 (17:00-19:00)
• Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 (17:00-19:00)
• Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 (17:00-19:00)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ:
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 • Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση deca@idis.gr (Μαρία Ντέκα)
 • Στα γραφεία του Ι.ΔΙ.Σ. καθημερινά 10:00-14:00.
 • Με fax στον αριθμό 210 3313575

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

 • Τι είναι ο Πόλεμος; Κοινωνιολογική προσέγγιση του πολεμικού φαινομένου ως εκλογικευμένης άσκησης βίας (στη βάση της κλαουζεβιτσικής αντίληψης για συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα) για την επίτευξη πολιτικών σκοπών: Ανομική βία και στρατηγική βία.
 • Ο Πόλεμος στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, τυπολογία και οι «οβιδιακές» μεταλλάξεις του: το φαινόμενο της διεθνούς Τρομοκρατίας ως κοινωνικής απειλής και ανάλυση του κατά πόσον η Τρομοκρατία θα μπορούσε να θεωρηθεί μια συνέχιση του Πολέμου με ανομικά μέσα.
 • Ο ορισμός και η κοινωνιολογική προσέγγιση του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας σε σχέση με τη συμπεριφορά του εμπλεκομένου κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις. Οι διεθνείς κοινωνικές διαστάσεις και οι επιπτώσεις στις ανθρώπινες κοινωνίες των εγκλημάτων πολέμου και των νέων μορφών αυτών.
 • Ποια τα κύρια κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά του στρατού ως κοινωνικής ομάδας. Τυπολογία και γνωρίσματα των σύγχρονων στρατών. Ο καθοριστικός θεσμικός ρόλος και οι σχέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Επαγγελματικοποίηση του στρατιώτη και κοινωνική πραγματικότητα.
 • Η γυναίκα στρατιώτης. Στρατιωτικοποίηση ή αρρενοποίση της γυναίκας στο στρατό- κοινωνιολογικές προσεγγίσεις. Τι επιζητεί ο στρατός από τη γυναίκα και τι η γυναίκα από το σύγχρονο Στρατό;
 • Το ζήτημα της στράτευσης στις κοινωνικές και δημογραφικές του διαστάσεις. Υποχρεωτική στράτευση στα 18 και υπό ποιες προϋποθέσεις. Σύνδεση και αποσύνδεση της θητείας από την πολιτική.
 • Οργανισμός: χαρακτηριστικά, δομή, λειτουργία. Διατάσεις και λειτουργία κατάκτησης κοινωνικής ταυτότητας για ένταξη στον οργανισμό του στρατού. Δέσμευση και αφοσίωση. Προσαρμογή σε μια ομάδα, διαδικασία, συνέπειες, διαταραχή προσαρμογής (συμπτώματα – αντιμετώπιση). Ανθεκτικότητα και διαχείριση άγχους.
 • Χαρακτηριστικά επικοινωνίας. Κοινωνική επιρροή – Συλλογική Πόλωση. Ψυχολογία της μάζας και Επικοινωνιακά μοντέλα: Η δύναμη του μηνύματος, τα χαρακτηριστικά του πομπού και του δέκτη στη διαδικασία αποδοχής ενός μηνύματος. Χαρακτηριστικά, διαστάσεις, αρχές, τεχνικές, μέσα διεξαγωγής των ψυχολογικών επιχειρήσεων: αντιμετώπιση, σχεδιασμός, μορφές (Προπαγάνδα, Αντιπροπαγάνδα, Μαύρη Προπαγάνδα). Μέσα διεξαγωγής (γραπτός – προφορικός λόγος, έντυπα – ηλεκτρονικά μέσα).

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Ο πόλεμος ως κοινωνικό γεγονός.
 • Όψεις και μεταλλάξεις του πολεμικού φαινομένου στη διεθνή κοινωνική
 • πραγματικότητα.
 • Εγκλήματα πολέμου και κοινωνικές διαστάσεις.
 • Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις των σύγχρονων στρατών.
 • Η διαφυλικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις: το ελληνικό παράδειγμα.
 • Στρατιωτική θητεία και νεολαία.
 • Οργανωτική Στρατιωτική Ψυχολογία.
 • Η δύναμη της επικοινωνίας – Ψυχολογικές Επιχειρήσεις psychological operations (PSYOP)

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ:

Τα δίδακτρα θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου:

 • Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της EUROBANK*.
 • Μέσω e-banking.

Παρακαλούμε να αναγράφεται το όνομα του αιτούντος στην «Αιτιολογία» και το αποδεικτικό της κατάθεσης να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση laina@idis.gr (Πόπη Λαϊνά)

*Αριθμός λογαριασμού:   0026.0105.30.0200099114

ΙΒΑΝ: GR6002601050000300200099114

SWIFT CODE-BIC CODE:  ERBKGRAA

Κάτοχος λογαριασμού: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • 90 €  για τους φοιτητές και δόκιμους ερευνητές του Ι.ΔΙ.Σ. Οι φοιτητές θα πρέπει να συνυποβάλουν την ισχύουσα φοιτητική τους ταυτότητα.
 • 120 €  για όλους τους υπόλοιπους ανεξαιρέτως (ευρύ κοινό, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους κ.α.)..
 • Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες στους δύο πρώτους ανέργους που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν και ισχύουσα κάρτα ανεργίας.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ:

Μετά το πέρας του Σεμιναριακού Κύκλου, θα δοθεί στους συμμετέχοντες υλικό σε CD-ROM (power point εισηγήσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Μετά το πέρας του Σεμιναριακού Κύκλου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Κατεβάστε την αίτηση