ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΆΦΑΛΓΚΑΡ του Βαλωμένου Αποστόλη

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΦΑΛΓΚΑΡ (1)

Η εργασία έγινε στο πλαίσιο της ομάδος Ναυτικής Στρατηγικής. Επιμέλεια Σ. Μαζαράκη.