Πρόσκληση Υποβολής Εισηγήσεων «100 έτη Διεθνείς Σχέσεις | 30 έτη Ι.ΔΙ.Σ: Αναστοχαζόμενοι τη μελέτη των Διεθνών Σχέσεων στον κόσμο και την Ελλάδα»

Σύμφωνα με την συμβατική ιστοριογραφία, η ημερομηνία γέννεσης του κλάδου των Διεθνών Σχέσεων (δηλαδή η ημερομηνία ανάδειξής του σε αυτοτελές πεδίο επιστημονικής μελέτης) εντοπίζεται το 1919, έτος ίδρυσης της πρώτης έδρας Διεθνούς Πολιτικής – έδρας Woodrow Wilson –  στο Πανεπιστήμιο του Aberystwyth της Ουαλλίας. Με τον τρόπο αυτό σηματοδοτήθηκε η προσπάθεια συστηματικοποίησης της μελέτης των αιτιών του πολέμου και των προϋποθέσεων της ειρήνης, σε ένα κόσμο που μόλις εξερχόταν από τον εφιάλτη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 2019 συμπληρώνονται, επίσης, 30 έτη από την ίδρυση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ), το 1989. Η πρωτοβουλία αυτή, αποτελούσε προϊόν πολύχρονων προσπαθειών για τη δημιουργία ενός ερευνητικού και επιμορφωτικού φορέα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και αποσκοπούσε  στην προώθηση της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων στην Ελλάδα.

Με αφορμή το διττό επετειακό συμβολισμό του έτους 2019, το Ι.ΔΙ.Σ διοργανώνει συνέδριο, από 30 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2019, στο οποίο θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις που αφορούν στις ιστορικές συνθήκες, στα τρέχοντα ζητήματα και στις μελλοντικές προκλήσεις του κλάδου των Διεθνών Σχέσεων  ανά τον κόσμο και την Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πρόταση εισήγησης (έως 200 λέξεις), μέχρι την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deca@idis.gr

Μετά το συνέδριο, ένας επιλεγμένος αριθμός εισηγήσεων θα αποτελέσει τον κορμό των συμβολών ενός συλλογικού τόμου.

 

Η Διεύθυνση και το Δ.Σ. του Ι.ΔΙ.Σ.