(Ελληνικά) Αναδυόμενοι κίνδυνοι από τη χρήση της τεχνολογίας στο ρόλο της ηγεσίας. (Εισήγηση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Χερσαίων Δυνάμεων, Βάρη, 07 Νοεμβρίου 2019) Ιπποκράτης Δασκαλάκης

Sorry, this entry is only available in Greek.