Ο Κορωνοϊός και η γλώσσα του Πολέμου του Lawrence Freedman. Μετάφραση: Υποστράτηγος ε.α Πολυχρόνης Ναλμπάντης, PhD – MPhil

Ο Κορωνοϊός και η γλώσσα του ΠολέμουΟ Κορωνοϊός και η γλώσσα του Πολέμου
του Lawrence Freedman