Τεχνητή Nοημοσύνη, Γεωοικονομία και Διεθνής Τάξη στον 21ό Αιώνα Γιώργος Βέρδη, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων ΚΕΑΜ-Ομάδα Γεωστρατηγικής και Τεχνολογίας Μάιος 2020και Διεθνής Τάξη στον 21ό Αιώνα. Tου Γιώργου Βέρδη

ΤΝ-Γεωοικονομια-Διεθνης-Ταξη-Final