Σεμινάριο Διά Βίου Μάθησης: “Ο Πόλεμος στον σύγχρονο κόσμο: Στρατηγική, οπλικά συστήματα και τακτικές»

1/3 – 12/4/2021  (17.30-19.30)Κατεβάστε την αίτηση

Υπεύθυνος:  Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Διευθυντής Ι.ΔΙ.Σ.
Ευστάθιος Κουτσουράκης, Επιστημονικός συνεργάτης Ι.ΔΙ.Σ.
Ιωάννης-Μάριος Τσάλτας, Επιστημονικός συνεργάτης Ι.ΔΙ.Σ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Οι συμμετέχοντες μπορούν να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή  που θα πρέπει να διαθέτει ηχεία και ακουστικά.  Για την ενεργή συμμετοχή τους (υποβολή ερωτήσεων κ.λπ.) θα πρέπει να διαθέτουν μικρόφωνο (προαιρετικά: κάμερα).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

 • Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 (17:30-19:30)
 • Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 (17:30-19:30)
 • Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 (17:30-19:30)
 • Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 (17:30-19:30)
 • Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 (17:30-19:30)
 • Σάββατο 3 Απριλίου 2021 (17:30-19:30)
 • Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 (17:30-19:30)
 • Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 (17:30-19:30)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ*:

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

* Το Ι.ΔΙ.Σ. μπορεί να προβεί σε επιστροφή διδάκτρων, μόνον εάν η ακύρωση συμμετοχής πραγματοποιηθεί δύο ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναριακού Κύκλου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 • Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση deca@idis.gr (Μαρία Ντέκα)
 • Στα γραφεία του Ι.ΔΙ.Σ. καθημερινά 10:00-14:00.
 • Με fax στον αριθμό 210 3313575

Οι  αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου το φαινόμενο του πολέμου δεν έχει εκλείψει, η στρατιωτική ισχύς ενός κράτους παραμένει ένα κύριο χαρακτηριστικό του. Πώς όμως μπορούμε να αντιληφτούμε την στρατιωτική ισχύ ενός κράτους, δηλαδή την ικανότητα να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν δεν γνωρίζουμε τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων πολέμων;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν το φαινόμενο του σύγχρονου πολέμου τόσο σε στρατηγικό όσο και σε τακτικό επίπεδο. Αναλυτικότερα θα εξεταστούν:
• Οι βασικές τακτικές μάχης του Πεζικού, των Τεθωρακισμένων και του Πυροβολικού, καθώς και η συμβολή του μηχανικού, των διαβιβάσεων και της αεροπορίας στρατού στις πολεμικές επιχειρήσεις.

 • Τα όπλα/οπλικά συστήματα και ο ρόλος τους στην διαμόρφωση του σύγχρονου πεδίου της μάχης.
 • Η χρήση της αεροπορικής ισχύος σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο. Θα δοθεί έμφαση στην περιγραφή αποστολών αεράμυνας, αναχαίτισης, αεροπορικής υπεροχής, δίωξης και βομβαρδισμού.
 • Η διεξαγωγή επιχειρήσεων σε θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και οι συνδυασμένες αεροναυτικές επιχειρήσεις.
 • Περιγραφή “ειδικών επιχειρήσεων” και τακτικών ανταρτοπόλεμου.
 • Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και κυρίως των συστημάτων συλλογής – διαχείρισης πληροφοριών και ηλεκτρονικού πολέμου.

Επιπλέον ένας από τους βασικούς στόχους του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο και σε επίπεδο κατώτερων κλιμακίων.   Θα δοθεί έμφαση στην παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων της στρατιωτικής ψυχολογίας παρουσιάζοντας επιστημονικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στον συγκεκριμένο τομέα.

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να απευθύνεται και σε άτομα που δεν διαθέτουν στρατιωτικές γνώσεις.   Για την πληρέστερη κατανόηση των τεχνικών ζητημάτων θα γίνει εκτενής χρήση οπτικοακουστικών μέσων και ζητημάτων θα γίνει εκτενής χρήση οπτικοακουστικών μέσων και άντληση παραδειγμάτων από ένοπλες συρράξεις των τελευταίων ετών.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Ο Στρατός Ξηράς στο σύγχρονο πεδίο της μάχης. Α’ μέρος (τακτικές – περιγραφή Πεζικού).
 • Ο Στρατός Ξηράς στο σύγχρονο πεδίο της μάχης. Β’ μέρος (τακτικές – περιγραφή λοιπών όπλων ΣΞ).
 • ΠΝ και ΠΑ στην εποχή της πληροφορίας (περιγραφή τακτικών μάχης των παραπάνω κλαδών καθώς και συνδυασμένων αεροναυτικών επιχειρήσεων).
 • Ειδικές Επιχειρήσεις-Ανταρτοπόλεμος.
 • Αεροπορικοί βομβαρδισμοί – Ασύμμετρες απειλές .
 • Ολοκληρωμένα συστήματα πολέμου και τα όριά τους.
 • Συλλογική ασφάλεια: Από την άμυνα περιοχής στην προβολή ισχύος.
 • Υψηλή στρατηγική.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • 90 € για τους φοιτητές και δόκιμους ερευνητές του Ι.ΔΙ.Σ. Οι φοιτητές θα πρέπει να συνυποβάλουν την ισχύουσα φοιτητική τους ταυτότητα.
 • 120 € για όλους τους υπόλοιπους ανεξαιρέτως (ευρύ κοινό, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους κ.α.)..
 • Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες στους δύο πρώτους ανέργους που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν και ισχύουσα κάρτα ανεργίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ:

Τα δίδακτρα θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021:

 • Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της EUROBANK*.
 • Μέσω e-banking.

Παρακαλούμε να αναγράφεται το όνομα του αιτούντος στην «Αιτιολογία» και το αποδεικτικό της κατάθεσης να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση laina@idis.gr (Πόπη Λαϊνά)

*Αριθμός λογαριασμού:   0026.0105.30.0200099114
ΙΒΑΝ: GR6002601050000300200099114
SWIFT CODE-BIC CODE:  ERBKGRAA
Κάτοχος λογαριασμού: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ:

Μετά το πέρας του Σεμιναριακού Κύκλου, θα δοθεί στους συμμετέχοντες υλικό σε CD-ROM (power point εισηγήσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Μετά το πέρας του Σεμιναριακού Κύκλου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.