Βιβλιοπαρουσίαση: Χαράλαµπος Παπασωτηρίου, Ο αγώνας για την Ελληνική Ανεξαρτησία: Πολιτική και Στρατηγική των Ελλήνων και της Οθωµανικής Aυτοκρατορίας 1821-1832 (Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 1996). Του Ιωάννη Κανελλόπουλου. Ομάδα Στρατιωτικής Ιστορίας

Βιβλιοπαρουσίαση Ιωάννης Κανελλόπουλος (2)