ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Τ.Α.Θ.)

O Τομέας Αμυντικών Θεμάτων (Τ.Α.Θ.) δημιουργήθηκε το 2014 ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (23 Ιουνίου) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους τομείς της Αμυντικής Πολιτικής, της Θεωρίας Πολέμου, της Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας και Στρατιωτικής Ψυχολογίας. Σε αυτόν συμμετέχουν επιστημονικό προσωπικό του Παντείου Πανεπιστημίου και της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ερευνητές του Ι.ΔΙ.Σ., καθώς και απόστρατοι και εν ενεργεία.

Τομέας Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (Τ.Δ.Π.Ο.)

Ο Τομέας Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (ΤΔΠΟ) αποσκοπεί στη μελέτη των δρώντων, δομών και δυνάμεων που καθορίζουν τη φύση και εξέλιξη της παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας. Έμφαση δίδεται στη μελέτη της παγκόσμιας οικονομίας ως προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ κρατών, περιφερειών, αγορών, μη-κυβερνητικών δρώντων και διεθνών οργανισμών. Παράλληλα, ο Τομέας εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το παγκόσμιο εμπόριο, επενδύσεις, κινήσεις κεφαλαίων και νομισματικές σχέσεις διαρθρώνουν, διαδρούν και επηρεάζουν την εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας. Μία τέτοια ολοκληρωμένη και ολική προσέγγιση φιλοδοξεί να δώσει νέα διάσταση, βάθος και μεθοδολογικά εργαλεία στη μελέτη του φαινομένου της παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας. Συντονιστές του Τομέα είναι οι Επίκουροι Καθηγητές Ανδρέας Αντωνιάδης και Γιώργος Στασινόπουλος.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τομέας Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩ-ΑΤΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Τ.Ε.Α.Μ.)

Το ΤΕΑΜ είναι ένα επιστημονικό ερευνητικό κέντρο το οποίο ασχολείται με τη μελέτη και ανάλυση των εξελίξεων της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στον ευρω-ατλαντικό χώρο.

Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2009, με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΔΙΣ. Συντονιστής του κέντρου είναι ο κος Χ. Παπασωτηρίου, αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Στη δραστηριότητα του κέντρου συμμετέχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, ως δόκιμοι ερευνητές.

Κεντρική θέση στη μελέτη του Τομέα έχουν οι σχέσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ με την Ε.Ε., τη Ρωσία, τα Βαλκάνια, την Ελλάδα και την Τουρκία, λόγω του ειδικού ενδιαφέροντος της χώρας μας. Έμφαση δίνεται και στις σχέσεις με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και  την Κίνα.

Οι Ομάδες Εργασίας που το πλαισιώνουν είναι οι εξής:

 • ΗΠΑ, εσωτερική πολιτική
 • ΝΑΤΟ και Ε.Ε.
 • Ρωσία και βαλτικές χώρες, Ενέργεια και Περιβάλλον
 • Βαλκάνια, Ελλάδα και Τουρκία
 • Μέση Ανατολή
 • Κίνα και Άπω Ανατολή

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.keam.gr/

Τομέας Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης (Τ.Ε.ΔΙΑ.)

Ο Τομέας Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης (Τ.Ε.ΔΙΑ.) αποτελεί ένα νεοσύστατο ερευνητικό κέντρο, το οποίο δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.

Στόχο του εν λόγω Τομέα αποτελεί η εξέταση του θεσμικού οικοδομήματος και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι με τις παραδοσιακές μεθόδους, αλλά με τη δυναμική προοπτική που εμφανίζουν νέες, επιστημονικά καινοτόμες και διαρκώς αναπτυσσόμενες ενότητες όπως:

 • Το ζήτημα της χρηστής διακυβέρνησης στις εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε.
 • Η ευρωπαϊκή πολιτική διαχείρισης κρίσεων
 • Η Ε.Ε. ως παγκόσμιος δρών
 • Ο εξευρωπαϊσμός της διακυβέρνησης και των δημόσιων πολιτικών
 • Η Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
 • Η Διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνείδησης
 • Ο ρόλος της πολιτικής ελίτ στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 • Ζητήματα διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης

Το Τ.Ε.ΔΙΑ. αντιλαμβανόμενο ότι η πληροφόρηση έχει πλέον περάσει σε νέα επίπεδα, τα οποία απαιτούν την όσο το δυνατό ευρύτερη και εξ αποστάσεως διάδοση της πληροφορίας και της ενημέρωσης ενέταξε στους κόλπους της το e-EDC, το πρώτο πλήρως ηλεκτρονικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης. Ο Τομέας μας και το e-EDC φιλοδοξούν να αποτελέσουν τη μέση λύση, παρέχοντας στους ερευνητές τόσο τη βασική ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και επικουρώντας τους στο έργο της ανεύρεσης πληροφοριών. Συντονιστής του Τομέα είναι ο Δρ. Νικόλαος Λυμούρης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.kedia.gr/
http://www.e-edc.eu/

Τομέας Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης (ΤΟ.ΡΕ.ΝΕ)

Το Κέντρο Ρωσίας και Ευρασίας δημιουργήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου τον Νοέμβριο του 2004.  Τον Σεπτέμβριο του 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΔΙΣ ενέκρινε την επέκταση των δραστηριοτήτων του Κέντρου, το οποίο μετονομάστηκε σε Κέντρο Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Είναι ένα αμιγώς επιστημονικό ερευνητικό κέντρο που ασχολείται με τη μελέτη και ανάλυση των εξελίξεων στον ευρασιατικό χώρο με έμφαση στην περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και στην Νοτιο-ανατολική Ευρώπη. Αποτελεί δέσμευση η υπεύθυνη και έγκριτη πληροφόρηση της κοινής γνώμης ενώ πάγια επιδίωξη μας είναι η αναβάθμιση του επιπέδου γνώσης καθώς και η επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με τη Ρωσία, την ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας και των Βαλκανίων.

Το ερευνητικό πεδίο καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο του μετασοβιετικού χώρου και της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, όπως αυτός εκτείνεται από την Θάλασσα της Βαλτικής μέχρι την Ιαπωνία και ο οποίος διατηρεί γεωγραφική εγγύτητα με ασταθείς περιοχές του πλανήτη όπως η Μέση Ανατολή και η Ανατολική Ασία, καθώς και τα Βαλκάνια. Το ΤΟ.ΡΕ.ΝΕ. αποτελείται από στελεχικό δυναμικό 30 επιστημόνων και δόκιμων ερευνητών με συντονιστή τον Δρ.  Κωνσταντίνο Φίλη.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ceregreece.blogspot.com/

Μεσογειακό Παρατηρητήριο Μετανάστευσης (Μ.Μ.Ο.)

Το Μεσογειακό Παρατηρητήριο Μετανάστευσης (ΜΜΟ) δημιουργήθηκε το 1998 από τον Martin Baldwin-Edwards (πρ. Queens University Belfast) και την Καθ. Ξανθή Πετρινιώτη (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Το 1999 ιδρύθηκε ως μονάδα έρευνας του Ερευνητικού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και το 2009 μεταφέρθηκε και μετεξελίχθηκε σε Ερευνητικό Κέντρο, στα πλαίσια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων.

Οι στόχοι του Παρατηρητηρίου είναι οι ακόλουθοι:

 1. Συντονισμένη παρακολούθηση των μεταναστευτικών ρευμάτων στη Μεσόγειο και τις περιφέρειες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
 2. Συγκριτική ανάλυση των μεταναστευτικών φαινομένων, καθώς και συγκριτική έρευνα σχετικά με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές πτυχές της θέσης των μεταναστών και της απασχόλησης τους στις χώρες υποδοχής.
 3. Προώθηση της θεωρητικής ανάλυσης των εμπειρικών δεδομένων και διατύπωση προτάσεων πολιτικής.
 4. Ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών με συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού και μεμονωμένους ερευνητές, σχετικά με τα φαινόμενα της μετανάστευσης.
 5. Δημιουργία ενός κέντρου τεκμηρίωσης για τη μετανάστευση, που θα αποτελείται από έντυπο υλικό και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.
 6. Εκπαιδευτική στήριξη του Παντείου Πανεπιστημίου, με επίκεντρο την παροχή εκπαιδευτικού υλικού και την εκπαίδευση των φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα.

Το Παρατηρητήριο εκδίδει από το Νοέμβριο 2009 διμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο (Greek Migration News) και έχει συγκροτήσει ομάδα δοκίμων ερευνητών για τα θέματα της μετανάστευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.mmo.gr/

 

 

Παρατηρητήριο Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής

Συντονιστής: Δημήτρης Καιρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, dimitris.keridis@tufts.edu

Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, όπως και κάθε χώρας, επηρεάζεται από τους διεθνείς συσχετισμούς και τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και μεταβλητότητα ενώ στο εσωτερικό η εμπέδωση της δημοκρατίας και η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών καθιστά την Ελληνική κοινή γνώμη αποφασιστικό συνδιαμορφωτή της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Οι σχέσεις με την Τουρκία και το Κυπριακό πρόβλημα παραμένουν οι βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, μαζί με την Ελληνική παρουσία στους Ευρω-Ατλαντικούς θεσμούς, το ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο και τη συνεργασία με την Αμερικανική υπερδύναμη. Επιπλέον, νέα θέματα έχουν προστεθεί όπως η οικονομική και η περιβαλλοντολογική διπλωματία, η λαθρομετανάστευση και η διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας.

Απέναντι στα παλιά προβλήματα και τις νέες προκλήσεις, εν μέσω μιας δεινής οικονομικής κρίσης, η Ελληνική εξωτερική πολιτική καλείται να διασφαλίσει τα Ελληνικά συμφέροντα διεθνώς. Το Παρατηρητήριο Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής φιλοδοξεί να καταστεί τόπος συνάντησης και συζήτησης όλων όσων τη διαμορφώνουν, να προωθήσει τη μελέτη της, κυρίως από τη σπουδάζουσα νεολαία, και να σχεδιάσει συγκεκριμένες προτάσεις στρατηγικής που θα είναι χρήσιμες για την πολιτική ηγεσία.

———————————Συνεργαζόμενα Ερευνητικά Κέντρα————————

Κέντρο ΜεσογειακώνΜεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών
(ΚΕ.Μ.Μ.Ι.Σ.)

Επίσης, το Ι.ΔΙ.Σ. συνδέεται με Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με το Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕ.Μ.ΜΙ.Σ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συντονιστή τον Σωτήρη Ρούσσο, Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στην Ευρασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

– KE.M.M.Ι.Σ Κείμενα Πολιτικής –
– Σημείωμα για τη Μέση Ανατολή –
– Επίκαιρη Ανάλυση –
Bruno Coppieters: “There is no Kosovo model on international recognition”
ΕU-GCC Patnership in Pakistan