ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το Ινστιτούτο διαθέτει σύγχρονο πληροφοριακό κέντρο τεκμηρίωσης. Κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της βιβλιοθήκης, που εκτός από περιοδικά και βιβλία περιέχει βάσεις δεδομένων σε μορφή CD-ROM. Tέλος, μέσω του Διαδικτύου το Ινστιτούτο έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και σε καταλόγους βιβλιοθηκών, αρχεία, και βάσεις δεδομένων.

—————————– Σκοπός —————————–

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη των μελών, των ερευνητών και μελετητών του Ινστιτούτου καθώς και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου.

—————————- Συλλογή —————————-

Τα θέματα που καλύπτει κυρίως η συλλογή είναι: οι διεθνείς σχέσεις, οι κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, οικονομικά, διεθνές δίκαιο, φιλοσοφία, εκπαίδευση, ιστορία, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι ανοικτής πρόσβασης, δηλαδή οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό στα ράφια. Η κύρια συλλογή είναι ταξιθετημένη σύμφωνα με το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα Dewey(21η εκδ.)

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελείται από:

  • 2.000 περίπου τόμους βιβλίων
  • 95 τίτλους περιοδικών (ξενόγλωσσα και ελληνόγλωσσα)
  • 6 βάσεις δεδομένων σε μορφή CD-ROM
  • Αρχείο εφημερίδων
  • Βασική Βιβλιοθήκη Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και Διεθνών Ενόπλων Συρράξεων ( Δωρεά: International Committee of the Red Cross ).

——————— Πληροφοριακό τμήμα ———————-

Περιέχει εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, οδηγούς κ.ά. πληροφοριακό υλικό. Στο πληροφοριακό τμήμα έχει τοποθετηθεί τερματικό για αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (CD-ROMs, on-line) και στο INTERNET.

————————— Κατάλογος ————————-

Το σύστημα που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των δεδομένων αλλά και για την αναζήτηση είναι το “ΑΘΗΝΑ”. Στην είσοδο της βιβλιοθήκης υπάρχει τερματικό στο οποίο οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζητήσεις στον On-Line κατάλογο (OPAC).

————————— Δανεισμός —————————

Ο δανεισμός γίνεται με χρήση της ταυτότητας βιβλιοθήκης, η οποία εκδίδεται από τη βιβλιοθήκη, και αφορά τα μέλη της κοινότητας του Ινστιτούτου. Από το δανεισμό εξαιρούνται τα περιοδικά, πληροφοριακό υλικό, σημειώσεις και σπάνια βιβλία. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε τον κανονισμό χρήσης της βιβλιοθήκης.

—————— Προτάσεις αγορών βιβλίων ——————

Οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να κάνουν προτάσεις αγοράς βιβλίων συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που διατίθεται στο γραφείο δανεισμού.

————————— Φωτοτυπίες —————————

Στο πρώτο όροφο του Ινστιτούτου λειτουργεί φωτοτυπικό μηχάνημα για φωτοτυπίες μόνο από το υλικό της βιβλιοθήκης.

————————– Συνεργασίες ————————–

H βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων είναι μέλoς του διεθνούς δικτύου τεκμηρίωσης EINIRAS καθώς και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.