ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ, Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
 
Αναπληρωτής Διευθυντής, Καθηγητής Δημήτριος Καιρίδης
 

Μέλη Δ.Σ.:
Καθηγητής Ανάργυρος Πασσάς
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαριλένα Κοππά
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Γκόφας