ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ, Καθηγητής Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
Director and Chairman of the Board, Professor Harry Papasotiriou
 
Αναπληρωτής Διευθυντής, Καθηγητής Δημήτριος Καιρίδης
Deputy Director, Professor Dimitris Kairidis
 
Μέλη ΔΣ:
Καθηγητής Γρηγόριος Τσάλτας
Καθηγητής Παναγιώτης Ρουμελιώτης
Καθηγητής Ευάγγελος Ραυτόπουλος
 
Members of the Board:
Professor Grigorios Tsaltas
Professor Panayiotis Roumeliotis
Professor Evangelos Raftopoulos