ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Από το 1994, το Ι.ΔΙ.Σ. στεγάζεται σε αναπαλαιωμένο νεοκλασσικό κτίριο, στην οδό Χίλλ 3-5, στην Πλάκα. Οι καινούργιες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν αίθουσες συνεδριάσεων, εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη, κ.α., αποσκοπούν στην εκπλήρωση των στόχων του Ινστιτούτου και στην εύρυθμη λειτουργία ενός σύγχρονου ερευνητικού ιδρύματος.